pico hosting ผู้ให้บริการ Web hosting จดโดเมนราคาประหยัด  

วิธีการตรวจสอบ web hosting เบื้องต้น ในกรณีที่เข้าเว็บไซต์ไม่ได้

สำหรับลูกค้าท่านใดที่เข้าเว็บไซต์ของตนเองไม่ได้ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเองว่า web hosting มีปัญหาหรือไม่

โดยสาเหตุของการเข้าเว็บไซต์ไม่ได้มีหลายสาเหตุ แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือ DNS ของอินเตอร์เนตที่ใช้มีปัญหา สามารถตรวจสอบได้โดยการเข้าเว็บไซต์แบบ IP address โดยพิมพ์ ip address ของเครื่อง server แล้วตามด้วย account ที่ใช้เข้าระบบ control panel เช่น http://61.19.246.46/~picohostin ถ้าสามารถเข้าเว็บไซต์แบบ IP ได้ แสดงว่า DNS ของอินเตอร์เนตที่คุณใช้อยู่อาจจะมีปัญหา ให้แก้ไขโดยการเปลี่ยนไปใช้ DNS ของที่อื่นอย่างเช่น www.opendns.com หรือปิดเปิด router ใหม่ แต่ถ้าใช้งานอินเตอร์เนตผ่าน Proxy server หรือ ไม่ได้ใช้ router ก็ต้องหยุดเข้าเว็บสักพักหนึ่ง แล้วค่อยเข้าใหม่เพื่อให้ DNS มันอัพเดทข้อมูลก่อน

ถ้าหากเข้าเว็บไซต์แบบ IP address แล้วยังเข้าไม่ได้ ปัญหานี้อาจจะเกิดจากระบบเครือข่ายมีปัญหา ให้ลองเข้าเว็บไซต์ผ่าน proxy server หรือเข้าเว็บไซต์ผ่าน web proxy อย่างเช่น http://www.hidemyass.com/ หรือ http://www.nshout.com/ (ค้นหา web proxy เพิ่มเติม) ถ้าหากสามารถเข้าเว็บไซต์ของคุณ ผ่าน web proxy ได้ แสดงว่าระบบเครือข่ายบางจุดอาจจะมีปัญหา ถ้าใช้อินเตอร์เนตผ่าน router ให้ลองปิดเปิด router ใหม่

ถ้าหากเข้าเว็บไซต์แบบ IP address และลองเข้าผ่าน web proxy แล้วยังเข้าเว็บไม่ได้ ให้ลองขอให้เพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือใช้อินเตอร์เนตคนละเจ้ากันลองเข้าเว็บไซต์ดู ถ้าเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าได้ ก็อาจจะเป็นเพราะอินเตอร์เนตที่คุณใช้อยู่มีปัญหา แต่ถ้าเข้าไม่ได้เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะระบบ network ของ กสท (เครื่อง server ของ picohosting อยู่ที่ CAT IDC) หรือเครื่อง server มีปัญหา ในกรณีที่ระบบเครือข่ายของ กสท มีปัญหา ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ กสท แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ แต่ถ้าเครื่อง server มีปัญหา ต้องรอให้ผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาก่อนจึงจะสามารถเข้าเว็บไซต์ได้

การตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่ DNS มีปัญหา ลูกค้าสามารถใช้คำสั่งบน dos หรือ command promt ในการตรวจสอบว่า DNS ที่ใช้อยู่สามารถ query ชื่อโดเมนของคุณได้หรือไม่ โดยใช้คำสั่ง nslookup ให้เปิดหน้าต่าง dos หรือ command promt ขึ้นมาแล้วพิมพ์ nslookup [domain] โดยที่ [domain] ก็คือชื่อเว็บไซต์ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น nslookup picohosting.com ถ้าหากสามารถ query ชื่อโดเมนได้จะแสดง IP address ของโดเมนออกมา