pico hosting ผู้ให้บริการ Web hosting จดโดเมนราคาประหยัด  

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการกับ pico hosting

pico hosting (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ ) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ดังนี้
ผู้ให้บริการ ไม่รับ ผู้ใช้บริการ ที่มีความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ผู้ให้บริการ ไม่รับ ผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้ให้บริการ ไม่รับ ผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำ ที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม
ผู้ให้บริการ ไม่รับ ผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้ให้บริการ ไม่รับ ผู้ใช้บริการ เพื่อการเปิดให้บริการเว็บประเภท Bittorrent Tracker หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท
ผู้ให้บริการ ไม่รับ ผู้ใช้บริการ ที่ทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท
ผู้ให้บริการ ไม่รับ ผู้ใช้บริการ ที่ทำการส่งอีเมล์ขยะ Bulk Mail หรือการ Spam ไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์จากผู้ใช้บริการ
ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธ์ที่จะระงับการให้บริการ ถ้าหากทางเราตรวจสอบหรือมีบุคคลอื่นแจ้งว่า มีไฟล์ที่ผิดกฎหมาย อยู่บนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ
ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ถ้าหาก Script ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลการทำงานของเว็บที่ตนเองติดตั้งไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น โดยทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น
ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ ในการระงับการให้บริการ และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ กับทางเรา โดย จะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางเรา เป็นผู้ยกเลิกสัญญาเอง แต่หากผู้ใช้บริการ เป็นผู้ยกเลิกสัญญา การให้บริการกับเรา และ/หรือ ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องการคืนค่าบริการได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม
ผู้ให้บริการ จะแจ้งเตือนต่อ ผู้ใช้บริการ ก่อนจะถึงวันหมดอายุของ Hosting และ/หรือ Domain name เป็นเวลา 60, 30, 15, 7, 0 วัน และจะระงับการให้บริการถ้า Hosting และ/หรือ Domain name หมดอายุลง
ผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เป็นเวลา 30 วัน หลังจาก Hosting หมดอายุ เมื่อครบ 30 วัน แล้วผู้ใช้บริการยังไม่ชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการจะลบข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากเครื่อง Server
สำหรับบริการจดทะเบียน Domain name ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการจัดการ Domain name ทั้งสิ้น โดย Domain name ต่างๆ ที่ถูกจดทะเบียนขึ้น จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการทั้งหมด
หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ ขึ้น ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการ จะต้องให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวน ของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสอบสวน
หากผู้ใช้บริการทำผิดกฎหมาย หรือทำผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามายึดเครื่อง Server ไปเป็นของกลาง ผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดให้กับทางผู้ให้บริการ
การติดตั้ง cms, forum, ecommerce ให้ฟรีนั้น ผู้ให้บริการจะติดตั้งให้เฉพาะครั้งแรกที่ใช้บริการ และจะติดตั้งเฉพาะตัว script หลักเท่านั้น ส่วน Module, Plugin, Mod, Extension ต่างๆ และการปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ ลูกค้าต้องเป็นคนทำเอง
บริการติดตั้ง cms, forum, ecommerce ให้ฟรีนั้น จะติดตั้งให้เฉพาะลูกค้าที่เช่าโฮสรายปี หรือเช่าโฮสพร้อมกับโดเมนด้วยเท่านั้น ลูกค้าที่จดโดเมนเพียงอย่างเดียวและลูกค้าที่ขอทดลองใช้บริการจะไม่ได้รับบริการนี้
ผู้ให้บริการ ไม่ได้ให้บริการเกี่ยว Script/Software ต่างๆ ดังนั้นถ้าลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเขียน การใช้งาน Script/Software ต่างๆ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ในการไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับ Script/Software ต่างๆ แต่จะให้คำแนะนำว่า สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ Script/Software ต่างๆ ได้ที่ไหน
ผู้ให้บริการไม่รับผู้ใช้บริการที่นำพื้นที่ไปใช้ในการให้บริการฟรี webboard, forum, blog ต่างๆ เช่น multismf, wordpress mu และไม่รับเว็บฝากรูป เว็บฝากไฟล์ เนื่องจาก script เหล่านี้ใช้ทรัพยากรของเครื่องสูง
ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินค่าเช่าโฮสต์ให้ผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกบริการ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้บริการ การคืนเงินจะคืนเฉพาะค่าเช่าโฮสต์เท่านั้น สำหรับค่าจดโดเมนไม่สามารถขอคืนได้ เพราะการจดโดเมนถือว่าจดแล้วโดเมนเป็นของผู้ใช้บริการทันที และการขอคืนเงินจะถูกหักค่าธรรมเนียม 100 บาท
การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีต่างๆ ผู้ให้บริการจะชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ใช้บริการ ไม่เกินจำนวนเงินค่าเช่าโฮส และ/หรือ ค่าโดเมน ที่ผู้ใช้บริการชำระมา
ผู้ใช้บริการท่านใดที่เปิดใช้งานเว็บบอร์ด แล้วไม่ดูแล ปล่อยให้มี spam มาโพสต์ข้อความขยะ จนทำให้เครื่อง server ทำงานหนักโดยเปล่าประโยชน์ ทาง picohosting จะทำการแจ้งเตือนที่หน้าเว็บบอร์ดเพื่อทำการแก้ไข และเพื่อป้องกัน spammer มาโพสต์ข้อความขยะ
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ