pico hosting ผู้ให้บริการ Web hosting จดโดเมนราคาประหยัด  

คู่มือการใช้งาน DirectAdmin : Site Redirection

ลูกค้าสามารถตั้งค่าให้ redirect URL ที่ต้องการไปหา URL อื่นๆได้ โดยเข้าไปที่ตัวเลือก Site Redirection แล้วป้อน URL ต้นทาง Redirect type และ URL ปลายทาง แล้วคลิ๊กปุ่ม Save