pico hosting ผู้ให้บริการ Web hosting จดโดเมนราคาประหยัด  

คู่มือการใช้งาน DirectAdmin : MySQL Management

MySQL Management นั้นจะเป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยให้ลูกค้า สร้างหรือแก้ไข ฐานข้อมูลต่างๆ โดยการสร้างฐานข้อมูลใหม่ ให้เลือกที่ตัวเลือก Create new database และสำหรับการแก้ไขก็คลิ๊กที่ ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการแก้ไขได้เลย หรือจะคลิ๊กที่ phpMyAdmin เพื่อเข้าไปจัดการกับฐานข้อมูลด้วย phpMyAdminการสร้างฐานข้อมูลใหม่ ให้ใส่ชื่อฐานข้อมูล และชื่อผู้ใช้งาน หรือจะเลือกผู้ใช้งานที่มีอยู่แล้วตรง existing user