pico hosting ผู้ให้บริการ Web hosting จดโดเมนราคาประหยัด  

คู่มือการใช้งาน DirectAdmin : Mime Types

MIME Type มีไว้สำหรับกำหนดให้ Web browser รู้จักว่าข้อมูลที่ Server ส่งไปนั้นเป็นไฟล์หรือข้อมูลประเภทไหน ลูกค้าสามารถกำหนด MIME Types ให้กับไฟล์เฉพาะ ทำให้ Web Browser รู้จักไฟล์ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น .list ลูกค้าสามารถกำหนด MIME Type เป็น text/plain ได้โดยการป้อน text/plain ในช่อง MimeType และ list ในช่อง extension แล้วคลิ๊กปุ่ม Add