pico hosting ผู้ให้บริการ Web hosting จดโดเมนราคาประหยัด  

คู่มือการใช้งาน DirectAdmin : Custom Error Pages

ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อความ error 401, 403, 404, 500 ได้เองโดยเข้าไปที่ตัวเลือก Custom Error Pages แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการแก้ไข